Φιλοσοφία

Εταιρικό πνεύμα: κάθε δευτερόλεπτο μετράει
Βασική εταιρική ιδέα: καινοτομία, αριστεία, αρμονία, υπέρβαση
Εταιρικό δόγμα: πρώτα ο πελάτης και η ποιότητα
Εταιρικός στόχος: επιδίωξη της κορυφής στη βιομηχανία
Εταιρική αποστολή: η προώθηση απεριόριστης φωτοβολταϊκής ενέργειας & η δημιουργία μιας καλύτερης ζωής
Επιχειρηματική φιλοσοφία: προσανατολισμένη προς την αγορά, με επίκεντρο τον πελάτη
Στρατηγική: διαχείριση προσανατολισμένη στο δυναμικό, ηθική πρωτίστως της απασχόλησης

Ερμηνεία των βασικών εννοιών της εταιρίας : καινοτομία, αριστεία, αρμονία, υπέρβαση

Καινοτομία: Είναι το θεμέλιο της εταιρίας που την βοηθάει στην πρόοδο της. Για την επίτευξη της ευέλικτης λειτουργίας της, η Sopray επιδιώκει την καινοτομία, μέσω της οποίας "ωθεί" την ανάπτυξη της και την παραγωγικότητα με σταθερότητα και συνέπεια.

Αριστεία: Είναι η δημιουργία άριστης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, να είναι πάντα στην πρώτη θέση της βιομηχανίας, να συνεχίζει να προσφέρει το καλύτερο στους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους και στην κοινωνία και να παράγει πάντα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Αρμονία: Η Sopray δίνει βάση στην αμοιβαία αλληλοενίσχυση για την ανάπτυξη των υπαλλήλων, συνεργατών και της κοινωνίας. Επιμένουμε στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού με αρμονική συνεργασία και πρόοδο.

Υπέρβαση: Είναι η εμπιστοσύνη και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων της Sopray Solar, οι οποίοι πρέπει να έχουν το θάρρος να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, τη φιλοδοξία να προχωρήσουν πέρα από τους συναδέλφους τους και να εργαστούν σκληρά για να δημιουργήσουν ατελείωτη λάμψη.

Πάντα, η Sopray θα διατηρεί τις θεμελιώδεις έννοιες της, "καινοτομία, αριστεία, αρμονία και υπέρβαση". Δεσμέυεται για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής ενέργειας στη συνεισφορά της στην βελτιώση της κοινωνίας. Η καινοτομία, η αριστεία, η αρμονία και η υπέρβαση είναι μια αδιαίρετη ολότητα, γεγονός που αντικατοπτρίζει το πνεύμα της Sopray, την ποιότητα των εργαζομένων της και την αποφασιστικότητά της. Ας δουλέψουμε μαζί για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο, να περάσει άπειρη φωτοβολταϊκή ενέργεια για την ανθρωπότητα και να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή!