Κυψέλες

Κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου:

125S-165 | 156S-200

Φυσικές Παράμετροι
Διάσταση: 125mm×125mm±0.5mm Φωτοβολταικα Πανελ Sopray
Διαγώνιος: 165mm±0.5mm
Πάχος(Si): 200±20µm
Μπροστά(-): Μπλέ αντι-αντανακλαστική επικάλυψη (νιτρίδιο του πυριτίου)
1.8mm±0.2mm wide bus bars
Απόσταση μεταξύ ζυγών:61mm
Πίσω(+): Πίσω μέρος επιφάνειας αλουμινίου
2.0±0.2mm wide soldering pads
Απόσταση μεταξύ ζυγών :61mm
Ηλεκτρικές Παράμετροι Ακινήτων
Αποδοτικότητα[%]: 17.00 17.60 17.90 18.15 18.35 18.50 18.75
Pmpp[W]: 2.63 2.73 2.77 2.81 2.84 2.86 2.90
Isc[A]: 5.71 5.71 5.84 5.81 5.86 5.88 5.89
Voc[mV]: 620 620 620 620 630 630 630
Impp[A]: 5.16 5.29 5.38 5.42 5.47 5.50 5.56
Vmpp[mV]: 510 520 510 520 520 520 520
FF[%]: 74.23 76.60 76.01 77.35 77.46 77.70 78.23
Σημείωση: Στα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζεται η μέση τιμή.Δεδομένων υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής(STC):1000W/,AM1.5,25°.