Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Πλεονεκτήματα Ολοκληρωμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

  1. Πλεονεκτήματα Διαχείρισης

    Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της Sopray αποτελείται από επαγγελματίες, με άριστο επίπεδο και εμπειρία πάνω στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Έχουν επίσης οριστεί ομάδες για το σχεδιασμό του έργου μέσω της ομάδος κατασκευής και διαχειριστή του έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη κατασκευή σύμφωνα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το όλο έργο εκτελείται με τις εντολές διαχειριστών, σχεδιασμού και κατασκευής.

  2. Τεχνικά Πλεονεκτήματα

    Με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και τους όρους εγκατάστασης, έχουμε προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση ώστε να παρέχουμε στους πελάτες την επιστημονική ανάλυση με το βέλτιστο εφικτό πρόγραμμα. Επίσης κατέχουμε διεθνώς προηγμένο ηλιακό φωτοβολταϊκό εργαστήριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και εξοπλισμό δοκιμών, παρέχοντας αξιόπιστα τεχνικά δεδομένα για τη τροφοδοσία του συστήματος ηλιακής φωτοβολταϊκής γενιάς.

  3. Πλεονεκτήματα Κατασκευής

    Με μια έμπειρη ομάδα κατασκευής έχει βελτιστοποιηθεί σημαντικά η διαδικασία κατασκευής εγκατάστασης του συστήματος ηλιακής ενέργειας φωτοβολταϊκής γενιάς ώστε να επιτευχθεί μικρότερη διάρκεια, χαμηλότερο κόστος, σταθερή λειτουργία και αξιόπιστη ποιότητα.