Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικης Ενέργειας

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ενέργειας που συλλέγεται από ηλιακά πάνελ στις μπαταρίες μέσω του μετατροπέα για χρήση τη νύχτα. Στο εν λόγω σύστημα είναι μικρότερη η απαίτηση για μετατροπέα, και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία αυτόνομου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές ή ορισμένες αυτόνομες μονάδες παραγωγής.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα